Read Comments

Praktijkdomeinen

Onze advocaten staan U graag bij in onder meer de volgende rechtsdomeinen:

Ondernemingsrecht

 • insolventierecht (faillissementen, WCO), zowel voor schuldeisers als schuldenaars
 • inning en betwisting van facturen
 • opmaken en nakijken van contracten
 • financieel recht (kredieten, leningen)
 • aannemingsrecht

Personen- en Familierecht

 • echtscheiding
 • betwistingen tussen (feitelijke) samenwoners aangaande hun kinderen of de verdeling van hun goederen
 • bewind over de goederen en de persoon
 • afstammingsbetwistingen
 • erfrecht
 • adoptie

Beslagrecht

 • kwesties van collectieve schuldenregeling (schuldbemiddeling), zowel voor schuldeisers als schuldenaars
 • betwistingen inzake in beslag genomen goederen

Aansprakelijkheidsrecht

 • verkeersongevallen
 • medische aansprakelijkheid
 • alle soorten schadegevallen met lichamelijke en/of materiële schade

Burgerlijk recht

 • bouwrecht
 • huur, koop, pacht
 • eigendomsrecht (bv. afpalingen)
 • erfdienstbaarheden (discussies over wegenis, beplantingen, enz.)
 • burenhinder

Strafrecht

 • verdediging voor Politierechtbank en Correctionele Rechtbank
 • burgerlijke partijstelling en vorderen van schadevergoeding voor Politierechtbank en Correctionele Rechtbank
 • indienen van strafklachten

Wat kunnen we voor u doen?

Neem contact op

Tags:
Categories Uncategorized

Wie zijn we?

Praktijkdomeinen

Onze doelstellingen

Contact