Read Comments

Wie zijn we?

Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens is een ondernemend en multidisciplinair kantoor. Onze advocaten leveren kwaliteitsvol advies en bijstand bij juridische vragen en conflicten. Het kantoor treedt op voor ondernemingen, particulieren en overheden.

Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens werd opgericht in 2005. De oprichters, advocaten Steven Heylen en Sophie Dieltjens, zijn respectievelijk sinds 1996 en 2002 actief aan de Balie.

Het kantoor is onderlegd en actief in verschillende rechtstakken, met als specialisaties het handels- en economisch recht en het personen- en familierecht.

 

Steven Heylen

Mr. Steven Heylen geboren in Herentals op 11 september 1973, en volgde middelbaar onderwijs aan het Sint-Jozefscollege te Herentals.

Vervolgens ging hij studeren aan de Universiteit Antwerpen en de Universiteit van Johannesburg (Zuid-Afrika). Hij behaalde het diploma Master in de Rechten in 1996, en verwierf in 2001 de bijkomende titel van Master in Business Law.

Hij staat U met raad en daad bij inzake onder meer:

 • inning van facturen
 • faillissementen
 • bouwrecht
 • verzekeringsrecht
 • contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
 • collectieve schuldenregelingen
 • enz.

Mr. Heylen is gespecialiseerd in het handels- en economisch recht.

 

Sophie Dieltjens

Mr. Sophie Dieltjens, geboren in Herentals op 14 maart 1979, en volgde middelbaar onderwijs aan het Kardinaal Van Roey Instituut te Vorselaar.

Zij studeerde vervolgens aan de Universiteit Antwerpen en de University of Hull (Verenigd Koninkrijk). In 2002 behaalde zij het diploma Master in de Rechten.

In 2007-2008 volgde Mr. Dieltjens een bijkomende opleiding Bemiddeling in Familiezaken. In 2008 werd zij door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als Bemiddelaar in Familiezaken.

Zij staat U met raad en daad bij in onder meer de volgende materies:

 • echtscheiding
 • betwistingen tussen (feitelijke) samenwoners aangaande hun kinderen of de verdeling van hun goederen
 • bewind over de goederen en de persoon (voordien voorlopig bewind)
 • vereffening en verdeling
 • afstammingsbetwistingen
 • erfrecht
 • huurkwesties
 • verkeersrecht
 • bemiddeling in familiezaken
 • enz.

Mr. Dieltjens is gespecialiseerd in het personen- en familierecht.


Wat kunnen we voor u doen?

Neem contact op

Tags:
Categories Uncategorized

Wie zijn we?

Praktijkdomeinen

Onze doelstellingen

Contact